Tym razem będzieci mogli nas spotkać na Giełdzie Pracy 14 i 15 listopada br. organizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego. Więcej informacji na: http://www.abk.univ.szczecin.pl/gieldy-pracy/gieldy-pracy-listopad-2017